ASMA TAVAN
 • Uygulama yapılacak mekânda eşya varsa başka yere taşınır veya maskeleme yapılır.
 • Yerlere koruyucu naylon serilir.
 • Projelendirme ve tasarım sonucunda amaca uygun asma tavan türü seçilir.
 • Varsa elektrik tesisat yerleri hazırlanır.
 • Hazır asma tavan kullanılıyorsa montajı yapılır.
 • Tasarım asma tavan kullanılıyorsa iş tamamlandıktan sonra son kat yüzey uygulaması yapılır.
ASMA TAVAN İş Planı
 1. Ücretsiz keşif, ölçüm ve değerlendirme
 2. Tasarım, projelendirme ve fiyatlandırma
 3. Proje sunumu ve onay
 4. Sözleşme imzalanması ve ön ödeme
 5. Malzeme tedariki
 6. Şantiye hazırlığı (Mobilya taşınması, maskeleme,uygulama alanı ön hazırlık, vs.)
 7. Uygulama süreci ve takibi
 8. Projenin tamamlanması ve kalite kontrol (Olası eksikliklerin giderilmesi)
 9. Uygulama sunumu ve onay
 10. İş teslimi ve son ödeme
ASMA TAVAN Resim Galerisi