ALÇIPAN UYGULAMA
 • Uygulama yapılacak mekânda eşya varsa başka yere taşınır veya maskeleme yapılır.
 • Yerlere koruyucu naylon serilir.
 • Projelendirme ve tasarım sonucunda amaca uygun Alçıpan türü seçilir.
 • Varsa tesisat yerleri hazırlanır.
 • Alçıpan işi tamamlandıktan sonra son kat yüzey uygulaması yapılır.
ALÇIPAN UYGULAMA İş Planı
 1. Ücretsiz keşif, ölçüm ve değerlendirme
 2. Tasarım, projelendirme ve fiyatlandırma
 3. Proje sunumu ve onay
 4. Sözleşme imzalanması ve ön ödeme
 5. Malzeme tedariki
 6. Şantiye hazırlığı (Mobilya taşınması, maskeleme,uygulama alanı ön hazırlık, vs.)
 7. Uygulama süreci ve takibi
 8. Projenin tamamlanması ve kalite kontrol (Olası eksikliklerin giderilmesi)
 9. Uygulama sunumu ve onay
 10. İş teslimi ve son ödeme
ALÇIPAN UYGULAMA Resim Galerisi