ALÇI
  • Uygulama yapılacak mekânda eşya varsa başka yere taşınır veya maskeleme yapılır.
  • Yerlere koruyucu naylon serilir.
  • Tesisat değişiklikleri sonucu dolgu yapılır.
  • Çivi yerleri ve çatlaklar tamir edilir.
  • Duvardaki olası kabarmalar kazınarak alçı tamiri yapılır.
  • İç mekân duvarlarında son kat yüzey malzemesi uygulanmadan önce dolgu alçısı veya saten alçı gibi malzemelerle yüzey pürüzsüz hale getirilir.
ALÇI İş Planı

1. Ücretsiz keşif, ölçüm ve değerlendirme
2. Tasarım, projelendirme ve fiyatlandırma
3. Proje sunumu ve onay
4. Sözleşme imzalanması ve ön ödeme
5. Malzeme tedariki
6. Şantiye hazırlığı (Mobilya taşınması, maskeleme, uygulama alanı ön hazırlık, vs.)
7. Uygulama süreci ve takibi
8. Projenin tamamlanması ve kalite kontrol (Olası eksikliklerin giderilmesi)
9. Uygulama sunumu ve onay
10. İş teslimi ve son ödeme

ALÇI Resim Galerisi